GDPR: Export Date Personale - Natura pentru Sanatate

GDPR: Export date personale – Natura pentru Sanatate

În conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), aveți dreptul de a solicita o copie a datelor personale pe care le deținem despre dumneavoastră. Acest drept se numește dreptul la portabilitatea datelor și vă permite să primiți datele personale pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit de un dispozitiv automat. De asemenea, puteți solicita ca datele personale să fie transmise direct unui alt operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Pentru a exercita acest drept, vă rugăm să completați formularul de mai jos și să ni-l trimiteți prin e-mail la adresa gdpr @ naturapentrusanatate.com. Vom procesa cererea dumneavoastră în termen de o lună de la primirea acesteia, cu excepția cazului în care există circumstanțe care ne obligă să prelungim acest termen. În acest caz, vă vom informa despre motivul și durata prelungirii.

Formular de solicitare a exportului datelor personale:

Nume și prenume: ___________________

Natura pentru Sanatate recomanda:
Pachet CaliVita Raceala si Gripa | Grija pentru Sanatate

Adresă de e-mail: ___________________

Număr de telefon: ___________________

Tipul de date personale solicitate: _____

Operatorul căruia doriți să i se transmită datele personale (dacă este cazul): _____________

Semnătură: ________________________

Mai multe informatii despre GDPR si politici Web: